Hải Phòng là một trong số những điểm đến được nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá cao. Tỉnh sở hữu những con số ấn tượng bất chấp dịch bệnh diễn ra phức tạp. Bài viết này Nghĩa sẽ thông tin đầy đủ hơn những con số ấn tượng về Hải Phòng trong trước khi bước vào tháng cuối năm 2021. Anh chị tham khảo và theo dõi nhé!

Có thể nói rằng, với tiềm năng của mình, trong tương lai đây vẫn là một trong số những điểm sáng mà anh chị có thể tham khảo. Đặc biệt khi có sự xuất hiện của các dự án lớn như: Đồi Rồng Đồ Sơn, BRG Đồ Sơn…

Những con số ấn tượng về Hải Phòng về phát triển kinh tế

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2021 của Thành phố Hải Phòng, những chỉ số phát triển kinh tế mà địa phương này đạt được trong 9 tháng đầu rất nổi bật, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ước tăng 12,28% so với cùng kỳ, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,23%; nhóm công nghiệp – xây dựng tăng 19,9%; nhóm dịch vụ tăng 3,96%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 7,98%. [1]

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của Hải Phòng trong tháng 9/2021 ước tăng 15,41% so với tháng 9/2020, 9 tháng ước tăng 19,68% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 16,55%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,65%; sản xuất và phân phối điện giảm 6,31%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69% so với cùng kỳ.

Trong hoạt động thu ngân sách, ngân sách nhà nước

Trong hoạt động thu ngân sách, ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 89.490,478 tỷ đồng, trong đó Thu nội địa 35.000 tỷ đồng và Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 53.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9 ước đạt 6.487,3 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.400,83 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm ước đạt 67.019,28 tỷ đồng, tăng 20,61% so với cùng kỳ và bằng 74,89% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bao gồm: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 42.793,62 tỷ đồng, tăng 22,27%; thu ngân sách địa phương 24.225,66 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó thu nội địa 23.135,65 tỷ đồng, tăng 33,82%, bằng 66,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Những con số ấn tượng về đầu tư, xuất khẩu

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng: ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng 1,38% so với cùng kỳ 2020, bằng 58,25% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong 9 tháng với kết quả ước đạt 18,54 tỷ USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, bằng 83,13% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 9 tháng đầu năm ước đạt 106,32 triệu tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ, bằng 66,87% kế hoạch.

Ngoài ra, ước 9 tháng năm 2021, Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 2.849,47 triệu USD, bằng 325% so với cùng kỳ, đạt 113,97% kế hoạch năm.

Những con số ấn tượng đã cho thấy, với những nền tảng và tiềm lực vốn có, Thành phố Hải Phòng đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế trước cuộc khủng hoảng đa chiều do dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của Hải Phòng tăng 12,28%, gấp 8,65 lần cả nước (1,42%) và dẫn đầu các địa phương trong cả nước là nỗ lực đáng ghi nhận của địa phương này.

Thêm những điểm sáng và những con số ấn tượng của tài chính

Sự tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế cả nước là rất lớn. Thế nhưng Hải Phòng vẫn có nhiều điểm sáng để rất nhiều nhà đầu tư có thể gửi gắm niềm tin và rót vốn vào những dự án tiềm năng của bất động sản.

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính:

 Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 10 năm 2021 ước đạt 6.958,9 tỷ đồng. Ước 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 73.009,1 tỷ đồng, bằng 117,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 10 tháng năm 2021 đạt 19.160,7 tỷ đồng, bằng 120,5% so với cùng kỳ năm trước. Đối với lĩnh vực ngân hàng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/10/2021 đạt 256.557 tỷ đồng, bằng 110,08% so với cùng kỳ năm trước.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung 10 tháng năm 2021, CPI bình quân tăng 0,87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong sản xuất công nghiệp

Trong sản xuất công nghiệp, chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 10/2021 dự kiến tăng 9,97% so với tháng trước và tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 20,57%, đóng góp 19,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,63% đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,68%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 18,34% tác động làm giảm 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong lĩnh vực đầu tư

Trong lĩnh vực đầu tư, dự tính 10 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 9.915 tỷ đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ năm 2020

Mười tháng đầu năm 2021, toàn thành phố có 44 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đạt 346,59 triệu USD. Tính từ nửa cuối tháng 9 đến 15/10/2021 có 01 dự án cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đầu tư là 100.000 USD.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Lĩnh vực này cũng đạt được nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngành Thương mại

Trong 11 tháng, ngành này tại Hải Phòng cũng đạt được những kết quả nhất định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 năm 2021 ước đạt 13.508,3 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 125.887,9 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách tháng 10 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 308,47 nghìn lượt, tăng 5,60% so với tháng trước.

Hải Phòng điểm sáng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 10 năm 2021 ước đạt 21,3 triệu tấn, tăng 8,13% so với tháng trước và tăng 3,85% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 10 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 192,8 triệu tấn, tăng 9,12% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 10 năm 2021 ước đạt 9.747,9 triệu tấn.km, tăng 5,58% so với tháng trước và tăng 3,67% so với cùng tháng năm trước.

Ngành dịch vụ tại Hải Phòng và những con số ấn tượng

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 năm 2021 ước đạt 4.242,5 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2021, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 35.106,8 tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 10 năm 2021 ước đạt 13,16 triệu TTQ, tăng 3,61% so với tháng trước và tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước; 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 119,4 triệu TTQ, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm 2020. Đây sẽ là cú hích cho Hải Phòng tiếp tục vững bước và phát triển hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Bất động sản và những điểm nhấn ấn tượng của Hải Phòng

Trong 5 năm gần đây, tổng mức đầu tư của các dự án bất động sản trên địa bàn tăng trên 10 lần so với những năm trước 2015, tỷ lệ tăng trưởng đạt bình quân hàng năm trên 25%.

Sức bật từ các dự án phát triển hạ tầng đồng bộ khiến bất động sản Hải Phòng bước vào đà tăng nhiệt. Và sức nóng ấy càng tăng thêm khi kết nối giữa Hải Phòng – Hà Nội – Quảng Ninh và các tỉnh thành khác ngày một hiệu quả hơn.

So sánh giá bất động Hải Phòng với Bắc Ninh (tỉnh phát triển mạnh về bất động sản công nghiệp từ vài năm trước) thì Hải Phòng mới bằng 1/2 hoặc 1/3 giá bất động sản công nghiệp Bắc Ninh. Nhưng đó lại được cho là một lợi thế cho bất động sản Hải Phòng. Khi các thị trường lớn đang khan hiếm về nguồn cung. Xu hướng dịch chuyển dòng vốn được dự báo sẽ chuyển về khu đô thị, đất nền ở tỉnh thành lớn. Đây cũng là kênh đầu tư có lợi cho các nhà kinh doanh khi các dự án phát triển với cơ sở hạ tầng tốt tại Hải Phòng.

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường Hải Phòng. Trong đó phải kể đến: Tập đoàn Geleximco, Vingroup, Tập đoàn Hoàng Huy …

Tại Hải Phòng, các “ông lớn” đều nhận thấy sự phát triển hiện tại chưa tương xứng so với tiềm năng của mảnh đất vàng này. Do đó, trong thời gian tới, bất động sản Hải Phòng được kỳ vọng trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư.

Lời kết

Những con số ấn tượng về Hải Phòng trên đây chắc chắn sẽ giải đáp được phần nào sự thắc mắc của khách hàng đối với mảnh đất hứa này. Anh chị cần thông tin chi tiết và tư vấn chuyên sâu hãy gọi Nghĩa để được tư vấn tận tình nhất. Nghĩa sẽ giúp anh chị lựa chọn được dự án bđs phù hợp với nhu cầu và có tiềm năng nhất để đầu tư, mua ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *